Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 25)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

Expert Research of Tolerance of Senior Pupils to Different Social and Age-related Categories

Autors: 
Yasvin Vitold A., Moscow City University
Abstract: 

Authorial methodology of expert research of tolerance is presented as subjective attitude toward «another», including scales «Collaboration» (active acceptance), «Liking» (passive acceptance), «Tolerance» (passive non-acceptance) and «Aggression» (active non-acceptance). Every scale includes emotional, cognitive, practical and active components. «Another» is examined as totality of appearance, behavior, culture and ideology. These empiric researches of relation of senior pupils are presented to more junior schoolchildren, to the teachers, to the parents and senior people, to the norms and limitations of behavior, to the people of other nationalities and religious persuasions, to the persons of opposite sex, to the asocial groups of population, to the criminals, to visitors, to the invalids, and also to the supporters of unconventional art. Key words: examination, tolerance, subjective relation, senior pupils, research methodology, age-related groups.

Reference: 

1. Harash A. U. Gumanitarnaya ehkspertiza v ehkstremalnykh situatsiyakh: ideologiya, metodologiya, protsedura (Humanitarian expertise in extreme situations: ideology, methodology, procedure). Vvedenie v prakticheskuyu sotsialnuyu psikhologiyu (Introduction to practical social psychology). Eds. Yu. M. Zhukova, L. A. Petrovskaya, O. V. Soloveva. Moscow, 1996, pp. 87–129.

2. Pavlov I. S. Pozitsiya, predmet i sredstva deyatelnosti eksperta sotsiokulturnykh (obrazovatelnykh) system (Position, and means subject to the activities of expert social and cultural {educational} systems). Eksperimentalnoe obrazovatelnoe prostranstvo goroda Moskvy: albom po ehksperimentalnoy i innovatsionnoy deyatelnosti Departamenta obrazovaniya goroda Moskvy (Experimental educational space of the city of Moscow: album of experimental and innovative activity Department of education of the city of Moscow). Moscow, 2005, pp. 462–466.

3. Orlov A. I. Dopustimye srednie v nekotorykh zadachah ehkspertnykh otsenok i agregirovaniya pokazateley kachestva (Valid average in some problems of expert assessments and aggregation of indicators of quality). Mnogomernyy statisticheskiy analiz v sotsialno-ehko
nomicheskikh issledovaniyakh (Multivariate statistical analysis in socio-economic research). Moscow, 1974, pp. 388–393.

4. Yasvin V. A. Ekspertnaya metodika «Indeks tolerantnosti» (Expert technique «Index of tolerance»). Vestn.Moskovskogo gos. obl. un-ta. Ser. Psikhologicheskie nauki (MRSU magazine. Ser. Psychological Science). 2007, no. 2, pp. 277–282.

5. Nedorezova N. V. Tolerantnost v mezhlichnostnom obshchenii starsheklassnikov: dis. … kand. psihol. nauk (Tolerance in interpersonal communication of high school students: dis. ... candidate psychol. sciences). Moscow, 2005. 189 p.

6. Leontev D. A. K operatsionalizacii ponyatiy «tolerantnost» (To the operationalization of the concepts of «toleranc»). Voprosy Psychologii (Voprosy Psychologii), 2009, no. 5, pp. 3–16.

7. Lomov B. F. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii (Methodological and theoretical problems of psychology). Moscow, 1984. 226 р.

8. Yasvin V. A. Issledovanie tolerantnosti v shkole (The study of tolerance at school). Shkolnyy psikholog (School psychologist), 2009, no. 20 (450), pp. 17–32.

9. Ryaguzova E. V. Reputatsiya chuzhaka kak vid kontekstnoy reputatsii lichnosti (The reputation of the stranger as a kind of context of personal reputation). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2015, vol. 15, iss. 2. pp. 48–53.

10. Shtihve R. Ambivalentnost, indifferentnost i sotsiologiya chuzhogo (Ambivalence, indifference and sociology of the alien). Sotsiologiya i sotsialnaya antropologiya (Sociology and social anthropology), 1998, vol. 1,no. 1, pp. 41–53.