Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 25)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

The Dynamics of the Relationship of Formation of Professional Identity and Subjective Attitude to the Representatives of Digestible Competencies of Supporting Professions

Autors: 
Shutova Olga Igorevna, Volgograd State Medical University
Abstract: 

There is a link between formation of professional identity and subjective attitude to master the competencies of supporting professions in clinical psychology, general medicine and social work. We consider the levers of professional identity: the formation of professional identity and the maturity of professional identity. Supporting professions’ competences specifics is to consider thee aspects like a pragmatic, a motivational, an operationally. Formed professional identity will have influence on the individual activity оf the students on the way to master of competencies, than its maturity. The maturity of professional identity is observed in the development of the working specialists’ competencies. There are differences between operational and motivational aspects of competencies. There are smallest differences for the pragmatic aspect that determines the degree of using of competences.

Reference: 

1.  Shneyder L. B. Professionalnaya identichnost (Professional identity). Moscow, 2001. 272 p.

2.  Nikiforova A. A., Tsikhonchik N. V. Dinamika i soderzhanie professionalnoy identichnosti stydentov razlichnykh napravleniy vuzovskoy podgotovki (Dynamics and content of professional identity of different directions of university training students ). Psikhologiya, sotsiologiya i pedagogika (Psychology, sociology and pedagogy), 2014, no. 6, pp. 83–86. Available at: http://psychology.snauka. ru/2014/06/3236 (accessed 1 August 2014).

3.  Belanovskaya O. V. Vremennaya perspectiva zhiznennykh planov v yunoshestve (Time perspective of life plans at the university). Problemy sotsialnoy psykhologii lichnosti: mezhvyz. sb. nauch. st.  (Problems of social psychology of personality: Interuniversity collection of scienti? c articles). Saratov, 2004, iss. 1, pp. 78-88.

4.  Povarenkov Yu. P. Problemy psykhologii professionalnogo stanovleniya lichnosti (Problems of psychology of the personal professional formation). Saratov, 2013. 322 p.

5.  Shadrikov V. D. Psikhologiya deyatelnosti cheloveka (Psychology of humah activity). Moscow, 2013. 464 p.

6.  Korablina E. P. Tereticheskie i pricladnye aspecty pomogayushchey deyatelnosti (Theoretical and applied
aspects of supporting sctivity ). Izv. Ros. gos. ped. un-ta im. A. I. Gertsena (Izvestia Gertsen University Journal of Humanities and Sciences), 2005, vol. 5, no. 12, pp. 104-114.

7.  Ozerina A. A. Professionalnaya identichnost studentov bakalavriata: dis.  .. kand. psikhol. nauk (Professional identity of bachelor students: dis. of the PhD Psychology). Yaroslavl, 2012. 215 p.

8.  Shutova O. I. Vzaimosvyaz professionalnykh kompetentsiy s urovnem sformirovannosti professionalnoy identichnosti budushchikh spetsialistov pomogayushchih professiy (The correlation between professional competences and the lever of maturity of professional identity of the future specialists in helping professions). V mire naychnyh otkrytiy (Problems of Science and Education), 2013, no. 11.4 (47), pp. 482–491.

9.  Khan N. V. Osobennosti vliyaniya vremennoy perspectivy lichnosti na vybor  sfery professionalnoy deyatelnosti (Characteristics of an in? uence of the time orientation of personality on a choice of professional activity’s sphere). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 76-79.