Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 50)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

Research Educational Environmentin in Russian Psychology: from Methodological Discussion by the Empirical Results

Autors: 
Yasvin Vitold A., Moscow City University
Abstract: 

It provides the most important methodological approaches to the study of social and educational environment that have emerged throughout the twentieth century in the Russian psychological and pedagogical science. Substantiated formation of ecological education of psychology as a research direction. Summarizes the empirical results obtained in the study of educational media for more than 5 thousand Russian schools in the period 1995–2015 years on the basis of the author’s methodology, including a set of system parameters: modality, breadth, intensity, conscious to, generality, emotionality, dominance, coherence, social activity, mobility, structure, security, and stability. The connection of the different levels of the school environment parameters with the level of educational success of students. The comparative analysis of the characteristics of pre-school, school and university environment. The differences in the assessment of the environment in different categories of members of the educational community in different organizational settings. Showing empirically identified professional psychological contradictions between heads of schools and teachers, resulting from the restructuring of schools through the establishment of several schools of a single legal entity with structural divisions.

Reference: 

1. Leontev A. N. O uchenii o srede v pedologicheskikh rabotakh L. S. Vygotskogo (kriticheskoe issledovanie) [About the teaching on environment in pedological works of L. S. Vygotsky {a critical study}]. Naucnyy arkhiv RAO [Research archive Russian Education Academy], fund 82, inventory 3, storage unit 402 (in Russian). 

2. Leontev A. N. Uchenie o srede v pedologicheskikh rabotakh L. S. Vygotskogo (kriticheskoe issledovanie) [The teaching on environment in pedological works of L. S. Vygotsky {a critical study}]. Voprosy psychologii [Voprosy Psychologii], 1998, no.1, pp. 108–127 (in Russian). 

3. Vygotskiy L. S. Lektsii po pedologii [Lectures on Pedology]. Izhevsk, 2001. 304 р. (in Russian). 

4. Davydov V. V., Pereverzev L. B. K issledovaniyu predmetnoy sredy dlya detey [To the study of the subject environment for children]. Tekhnicheskaya estetika [Technical aesthetics], 1976, no. 2–3, pp. 4–6 (in Russian).

5. Niyt T. Obshchie tendentsii razvitiya teoriy o vzaimootnoshenii cheloveka i sredy [The General trends of the development of theories about the relationship between human and environment]. In: Chelovek. Sreda. Obshchenie [Man. Environment. Communication]. Tallinn, 1980, pp. 5–25 (in Russian). 

6. Kovalev G. A. Psikhicheskoe razvitie rebenka i zhiznennaya sreda [Mental development of the child and environment]. Voprosy psychologii [Voprosy Psikhologii], 1993, no. 1, pp.13–23 (in Russian). 

7. Gibson J. J. The ecological approach to visual perception. Boston, 1979. 332 p. (Russ. ed.: Gibson Dzh. Ekologicheskiy podkhod k zritelnomu vospriyatiyu. Moscow, 1988. 464 р.).

8. Abramova Yu. G. Osobennosti predstavleniy uchashchikhsya o prostranstve shkolnoy sredy: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk [Perceptions of students about the space of the school environment: autoref. diss. ... cand. of psychology]. Moscow, 1995. 22 p. (in Russian). 

9. Rubtsov V. V. O probleme sootnosheniya razvivayushchikh obrazovatelnykh sred i formirovaniya znaniya (k opredeleniyu predmeta ekologicheskoy psikhologii) [About the problem of the relation of the developing educational environments and the formation of knowledge {the defi nition of the subject of environmental psychology}]. Materialy 2-i Ros. konf. po ekologicheskoy psikhologii [Proceedings 2nd Russian conference on environmental psychology]. Ed. by V. I. Panov. Moscow, Samara, 2001, pp. 77–81 (in Russian).

10. Slobodchikov V. I. O ponyatii obrazovatel’noy sredy v kontseptsii razvivayushchego obrazovaniya [The con cept of the educational environment in the concept of developing education]. Materialy 2-i Ros. konf. po ekologicheskoy psikhologii [Proceedings 2nd Russian conference on environmental psychology]. Ed. by V. I. Panov. Moscow, Samara, 2001, pp. 172–176 (in Russian). 

11. Klimov E. A. O srede obitaniya cheloveka glazami psikhologa [On the human environment through the eyes of a psychologist]. Materialy 2-i Ros. konf. po ekologicheskoy psikhologii [Proceedings 2nd Russian conference on environmental psychology]. Ed. by V. I. Panov. Moscow, Samara, 2001, pp. 7–9 (in Russian). 

12. Panov V. I. Psikhodidaktika obrazovatelnykh sistem: teoriya i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. St. Petersburg, 2007. 347 р. (in Russian). 

13. Manuylov Yu. S. Sredovoy podkhod v vospitanii: dis. ... d-ra ped. nauk [Environmental approach in education: autoref. diss. ... doct. of pedagogy]. Moscow, 1997. 193 p. (in Russian). 

14. Deryabo S. D., Yasvin V. A. Metodologicheskie problemy stanovleniya i razvitiya ekologicheskoy psikhologii [Methodological problems of formation and development of ecological psychology]. Psikhol. zhurn. [Psychological Journal], 1996, no. 17 (6), pp. 4–18 (in Russian). 

15. Yasvin V. A. Modelirovanie obrazovatelnoy sredy [Modeling of the educational environment]. Moscow, 1997. 365 р. (in Russian). 

16. Dunkan O. D., Shnore L. F. Cultural, behavioral and ecological perspectives in study of social organization. American Journal of Sociology, 1969, vol. 65, no. 2, pp. 132–136.

17. Yasvin V. A. Ekologicheskaya psikhologiya obrazovaniya kak napravlenie psikhologo-pedagogicheskoy nauki [Environmental psychology of education as the direction of psychological and pedagogical science]. Vestn. Moskov. gor. ped. un-ta. Ser.Pedagogika i psikhologiya [Vestnik of Moscow city pedagogical University. Ser. Pedagogy and psychology], 2013, no. 4 (26), pp. 42–49 (in Russian). 

18. Yasvin V. A. Psikhologicheskoe modelirovanie obrazovatelnykh sred [Psychological modeling of educational environments]. Psikhol. zhurn. [Psychological Journal], 2000, vol. 21, no. 4, pp. 79–88 (in Russian). 

19. Yasvin V. A. Ekspertno-proektnoe upravlenie razvitiem shkoly [Expert project management of the development of the school]. Moscow, 2011. 175 р. (in Russian). 

20. Kondrashina Yu. Yu. Proektirovanie i monitoring razvivayushchey sredy v doshkolnykh obrazovatelnykh uchrezhdeniyakh: dis. ... magistra po napravleniyu «Psikhologo-pedagogicheskoe obrazovanie» [Designing and monitoring of educational environment in preschool education institutions: diss. ... magister of psychology]. Moscow, 2013. 92 p. Available at: http://yasvinlab.ru/ Content/pdfs/lab/Kondrashina_Magistr.pdf (accessed 1 September 2016) (in Russian).

21. Kaptsov A. V., Kichigin V. I. Psikhologo-pedagogicheskoe obespechenie mnogourovnevogo vysshego obrazovaniya [Psychological and pedagogical support of multilevel higher education]. Samara, 2003. 316 р. (in Russian). 

22. Nagornova L.E. Otsenka studentami universitetskoy sredy [Student evaluation of University environment)]. Voprosy gumanitarnykh nauk [Journal of humanitarian Sciences], 2005, no. 3, pp. 34–52 (in Russian). 

23. Yasvin V. A. Shkola kak razvivayushchaya sreda [School as educational environment]. Moscow, 2010. 360 р. (in Russian). 

24. Yasvin V. A., Rybinskaya S. N. The effect of the characteristics of the school environment on academic achievement of students. Izv. Saratov Univ. (N. S), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2015, vol. 15, iss. 2, pp. 68–72 (in Russian). 

25. Vachkova S. N. Formirovanie uklada shkoly v informatsionno-kommunikatsionnoy srede: dis. … d-ra ped. nauk [The formation of school lifestyle in the informationcommunications environment: diss. ... doct. of pedagogy]. Moscow, 2014. 356 p. (in Russian). 

26. Gushchina T. N. Pedagogicheskie osnovaniya razvitiya subektnosti starsheklassnikov v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya: dis. … d-ra ped. nauk [Pedagogical bases of development of subjectivity of students in the system of additional education: diss. ... doct. of pedagogy]. Moscow, 2014. 545 p. (in Russian). 

27. Cheklina N. V. Parametricheskaya kharakteristika vzaimodeystviya shkoly i semi kak komponentov obrazovatelnoy sredy: dis. … kand. ped. nauk [Parametric characterization of the interaction of school and family as components of the educational environment: diss. ... cand. of pedagogy]. Moscow, 2006. 142 p. (in Russian).