Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 36)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

The Script Adaptation of Foreign Students in Russia

Autors: 
Ryaguzova Elena Vladimirovna, Saratov State University
Abstract: 

The article presents the results of theoretical reflection and empirical research of sociocultural adaptation of foreign students, who studing in universities of Saratov. Proposed the construct of “script adaptation”, involving a project of action of the individual, aimed at its adaptation to new sociocultural conditions. Empirical research was conducted using qualitative (case study, projective techniques) and quantitative methods (“Assessment of acculturation attitudes”, “Adaptation personality to new sociocultural environment”, the questionnaire of interpersonal relations, the scale of social distance, acceptance of another, strategies self-presentation in interpersonal communication, types of ethnic identity). It is shown that positive ethnic identity associated with the acculturation strategy “Integration” and “Separation”, high level of acceptance of others, increased social activity, the desire of the individual to self-realization. The script adaptation, the basis of which is the acculturation strategy “Marginalization”, is positioned as a transitional (liminal) script and it is important to create conditions so specified liminality, not fixed. The script adaptation, constructed on the basis of the acculturation strategy “Assimilation” is associated with a diffuse identity, a sufficiently high level of adaptability and conformity, a focus on the adoption of the norms of a new social and cultural environment, specific strategies self-presentation and deeply felt nostalgia.

Reference: 

1. Berestneva O. G., Marukhina O. V., Shcherbakov D. O. Problema adaptatsii inostrannykh studentov kak problema adaptatsii subekta deyatelnosti k izmenennym usloviyam [The problem of adaptation of foreign students as a problem of adaptation of the activity subject to the modifi ed conditions]. Nauchnoe obozrenie. Psikhologicheskie nauki [The Scientifi c Review. Psychological science], 2014, no. 1, pp. 15–16 (in Russian). 

2. Bondareva S. V., Bondareva N. A. Gendernye razlichiya proyavleniya trevozhnosti u studentov-inostrantsev [Gender differences of anxiety of foreign students]. Lichnost, semya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii [Personality, family and society: issues of pedagogy and psychology], 2014, iss. 38, pp. 159–163 (in Russian). 

3. Ivanova O. A. Issledovanie professionalnoy Ya-kontseptsii inostrannykh studentov [A study of professional self-concept of foreign students]. Yaroslav. ped. vestn. [Yaroslavl pedagogical Bulletin], 2011, vol. II, no. 4, pp. 270–274 (in Russian). 

4. Mori S. Addressing the mental health concerns of international students. Journal of Counseling and Development, 2000, no. 78, pp. 137–144. 

5. Chibisova M. Yu., Verchenova E. A. Yazykovaya kompetentnost, razvitie gruppy i sotsiometricheskiy status inostrannykh studentov v rossiyskom vuze (na primere issledovaniya kitayskikh studentov) [Linguistic competence, the development of the group and sociometric status of foreign students in Russian University {a case study of Chinese students}]. Sotsialnaya psikhologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 2017, vol. 8, no. 1, pp. 93–107 (in Russian). 

6. Foroponova A. A. Vliyanie sotsialno-psikhologicheskikh kachestv gruppy na uspeshnost’ uchebnoy deyatel’nosti inostrannykh studentov: dis. … kand. psikhol. nauk [The infl uence of socio-psychological qualities of the group on the success of educational activity of foreign students: diss. ... cand. of psychology]. Kursk, 2014. 158 p. (in Russian). 

7. Westwood M. J., & Barker M. Academic achievement and social adaptation among international students: A comparison groups study of the peer-pairing program. International Journal of Intercultural Relations, 1990, no. 14 (2), pp. 251–263. 

8. Ryaguzova E. V. Diada «prepodavatel – inostrannyy student» v zerkale akademicheskoy mobilnosti (Dyad «teacher – foreign student» in the mirror of academic mobility). In: Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya migrantov v sovremennom mire (Socio-psychological adaptation of migrants in the modern world). Penza, 2016, pp. 231–238 (in Russian). Available at: http://pdf. knigi-x.ru/21pedagogika/69067-4-elektronnoe-izdaniesocialno-psihologicheskaya-adaptaciya-migrantovsovremennom-mire-ma.php (accessed 22 August 2017) (in Russian). 

9. Vitkovskaya M. I., Trotsuk I. V. Adaptatsiya inostrannykh studentov k usloviyam zhizni i ucheby v Rossii [Adaptation of foreign students to life and study in Russia]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser. Sotsiologiya (Bulletin of the Russian University of friendship of peoples. Ser. Sociology), 2004, no. 1 (6–7), pp. 267–283 (in Russian). 

10. Ivanova M. A. Osobennosti adaptatsii inostrannykh studentov k vysshey shkole Rossii: dis. … d-ra psikhol. nauk [Features of adaptation of foreign students to Russian universities: diss. ... doct. of psychology]. St. Petersburg, 2001. 353 p. (in Russian). 

11. Gladush A. D., Trofi mova G. N., Filippov V. M. Sotsialno-kulturnaya adaptatsiya inostrannykh grazhdan k usloviyam obucheniya i prozhivaniya v Rossii [Sociocultural adaptation of foreign citizens to the conditions of teaching and living in Russia]. Moscow, 2008. 146 p. (in Russian). 

12. Loginova V. V. Professionalno-lichnostnoe stanovlenie inostrannykh studentov v obrazovatel’noy srede rossiyskogo vuza: avtoref. dis. …d-ra psikhol. nauk [Professionally-personal formation of foreign students in the educational environment of a Russian University: autoref. diss. ... doct. of psychology ]. Moscow, 2011. 58 p. (in Russian). 

13. Zimmermann S. Perceptions of intercultural communication and international student adaptation to an American campus. Communication Education, 1995, no. 44, pp. 321–335. 

14. Krivtsova I. O. Sotsiokulturnaya adaptatsiya inostrannykh studentov k obrazovatelnoy srede rossiyskogo vuza (na primere Voronezhskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii imeni N.N. Burdenko) [Sociocultural adaptation of foreign students to the educational environment of a Russian University {on the example of Voronezh state medical Academy named after N. N. Burdenko}]. Fundamentalnye issledovaniya [Fundamental research], 2011, no. 8, pp. 17–25 (in Russian).

15. Gridneva E. A., Shamarin I. A. Sotsiokulturnaya adaptatsiya inostrannykh studentov VGMA im. N. N. Burdenko kak faktor uspeshnogo obrazovatelnogo protsessa [Sociocultural adaptation of foreign students the VGMA them. N. N. Burdenko as factor of successful educational process]. Mezhdunar. stud. nauch. vestn. [International student scientifi c Bulletin], 2015, no. 2 (part 1), pp.112–113 (in Russian). 

16. Abunavas Kh. A., Berestneva O. G. Issledovanie problem adaptatsii inostrannykh studentov na primere Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [The study of problems of adaptation of foreign students on the example of Tomsk Polytechnic University]. In: Metodologiya obucheniya i povysheniya effektivnosti akademicheskoy, sotsiokulturnoy i psikhologicheskoy adaptatsii inostrannykh studentov v rossiyskom vuze: teoreticheskie i prikladnye aspekty: v 2 t. [The training methodology and effectiveness of the academic, sociocultural and psychological adaptation of foreign students in Russian universities: theoretical and applied aspects: in 2 vol.]. Tomsk, 2008, vol. 2, pp. 7–12 (in Russian). 

17. Krupnov A. I., Sheptura A. V. Psikhologicheskie razlichiya v proyavlenii adaptivnosti u razlichnykh grupp inostrannykh studentov [Psychological differences in the manifestation of adaptability in different groups of foreign students]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser. Psikhologiya i pedagogika [Bulletin of the Russian University of friendship of peoples. Ser. Psychology and pedagogics], 2014, no. 3, pp. 66–70 (in Russian). 

18. Zherlitsyna N. A. Sotsialno-kulturnaya adaptatsiya afrikanskikh studentov v vuzakh Rossii (Socio-cultural adaptation of African students in Russian universities). Available at: http://www.inafran.ru/ru/content/ view/120/51/ (accessed 8 April 2017) (in Russian).

19. Badalova L. I. Psikhologicheskie osobennosti adaptivnosti afrikanskikh studentov [Psychological characteristics of adaptability of African students] Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser. Psikhologiya i pedagogika [Bulletin of the Russian University of friendship of peoples. Ser. Psychology and pedagogics], 2015, no. 4, pp. 51–56 (in Russian). 

20. Ivanova N. L., Mnatsakanyan I. A. Mezhkulturnaya adaptatsiya studentov (Cross-cultural adaptation of students). Voprosy psychologii [Voprosy Psychologii], 2006, no. 5, pp. 90–100 (in Russian). 

21. Cai1 L., Teng L. Towards cross-cultural adaptation of international students: A case study of Chinese students in Finland. BioTechnology, 2014, iss.10 (9), pp. 4048–4053.

22. Bierwiaczonek K.,Waldzus S. Socio-cultural factors as antecedents of cross-cultural adaptation in expatriates, international students, and migrants: A review. Journal of cross-cultural psychology, 2016, vol. 47, iss.6, pp. 767–817.

23. Chebotareva E. Yu. Strategii mezhkulturnogo vzaimodeystviya i udovletvorennost zhiznyu inostrannykh studentov [Strategies for cross-cultural interaction and life satisfaction of foreign students]. In: Predvuzovskoe obuchenie inostrannykh studentov: sovremennoe sostoyanie, problematika [Pre-university education of foreign students: current status, problems]. Moscow, 2015, pp. 198–203 (in Russian). 

24. Chich-Jen Shieh. Eeffects of culture shock and crosscultural adaptation on learning satisfaction of mainland China students studying in Taiwan. Revista Internacional de Sociologia (RIS.) Special Issue on Organizational Innovation, 2014, vol. 72, pp. 57–67.

25. Efremov A. A. Kulturnaya deyatelnost kak sredstvo formirovaniya mezhkulturnoy kompetentnosti studentov [Cultural activities as a means of forming intercultural competence of students]. Yaroslav. ped. vestn. (Psikhologo-pedagogicheskie nauki) [Yaroslavl pedagogical Bulletin {Psychological and pedagogical Sciences}], 2012, no. 2, vol. II, pp. 184–187 (in Russian). 

26. Gritsenko V. V., Kuznetsova I. V. Polikulturnaya sreda vuza kak uslovie formirovaniya pozitivnogo otnosheniya k predstavitelyam drugikh etnokultur [Polycultural environment of University as a condition of formation of a positive attitude towards representatives of other ethnic cultures]. In: Psikhologiya obrazovaniya v XXI veke: teoriya i praktika [Psychology of education in the 21st Century: Theory and practice]. Volgograd, 2011, pp. 389–391 (in Russian). 

27. Ignatova I. B., Burykina V. G. Psikhologo-pedagogicheskie usloviya formirovaniya gotovnosti rossiyskikh i inostrannykh studentov k mezhkulturnomu sotrudnichestvu [Psycho-pedagogical conditions of formation of readiness of the Russian and foreign students for intercultural cooperation]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development], 2011, no. 2, pp. 149–154 (in Russian). 

28. Titova O. I. Psikhologicheskoe soprovozhdenie inostrannykh studentov i ego rol v obespechenii kachestva obrazovaniya v polikulturnoy srede [Psychological support of foreign students and its role in ensuring the quality of education in a multicultural environment]. Sib. Vestn. spetsialnogo obrazovaniya [Siberian journal of special education], 2015, no.1 (14), pp. 98–102 (in Russian).

29. Berry J. W., Sabatier C. Variations in the assessment of acculturation attitudes: Their relationships with psychological wellbeing. International Journal of Intercultural Relations, 2011, vol. 35, pp. 658–669. 

30. Sonin V. A. Psikhodiagnosticheskoe poznanie professionalnoy deyatelnosti [Psychodiagnostic knowledge of professional activity]. St. Petersburg, 2004, pp. 206–211 (in Russian). 

31. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsialnopsikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnostics of personality development and small groups]. Moscow, 2002. 490 p. (in Russian). 

32. Tatarko A. N., Lebedeva N. M. Metody etnicheskoy i krosskulturnoy psikhologii [Methods of ethnic and cross-cultural psychology]. Moscow, 2011. 238 p. (in Russian).

33. Shkuratova I. P., Gotseva Yu. A. Samopredyavlenie podrostkov v mezhlichnostnom obshchenii [Self-presentation of adolescents in interpersonal communication]. In: Prikladnaya psikhologiya: dostizheniya i perspektivy [Applied psychology: achievements and prospects]. Rostov-on- Don, 2004, pp. 267–283 (in Russian). 

34. Soldatova G. U. Psikhologiya mezhetnicheskoy napryazhennosti [Psychology of interethnic tension]. Moscow, 1998. 389 p. (in Russian). 

35. Ryaguzova E. V. When you turn out to be the outsider! Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 3 (23), рр. 221–228 (in Russian). 

36. Ryabichenko T. A. Assimilyatsiya ili integratsiya: rol tsennostey «Samoutverzhdenie» [Assimilation or integration: the role of self-affi rmation values]. Sotsialnaya psikhologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 2016, vol. 7, no. 3, pp. 93–104. DOI: 10.17759 /sps. 2016070307 (in Russian).