Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 43)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article

Zemstvo and the Problems of Development of Public Education (Review of Certain Documents Zemstvo Institutions)

Autors: 
Pozdnyakov Alexander N., Saratov State University
Abstract: 

The article traces the development of Zemstvo activities in the field of public education. The emergence of the Zemstvo institutions was the result of the implementation of the Zemstvo reform, which was one of the main areas of transformation activity of Alexander II. The Zemstvo institutions did not immediately take an active and concerned stance towards public education. Gradually their attitude towards public education has changed, it became deeper. Was the search of ways of development of education, forms and degrees of participation in this activity of Zemstvo institutions. Their participation in the development of education is largely accomplished through the active position of the prominent representatives of the Zemstvo movement. Source of research was the documents and materials of the Zemstvo institutions of various provinces of the country, published in the late XIX – early XX centuries. Documents show that created as a result of the reformation activities conditions allowed us to successfully implement large-scale measures to develop the educational sphere. Based on the analysis of statistical data shows the process of expansion and deepening of Zemstvo activity in the field of public education. One measure of this was the significant increase in the number of educational institutions, a significant increase in funding educational activities.

Reference: 

1. Zvyagintsev E. A. Polveka zemskoy deyatelnosti po nar. obrazovaniyu [A half-century Zemstvo activities for public education]. 2nd ed. Moscow, 1917. 88 p. (in Russian). 

2. Veselovskiy B. B. Istoriya zemstva za sorok let: v 4 t. [The history of the Zemstvo for forty years: in 4 vol.] St. Petersburg, 1909–1911 (in Russian). 

3. Charnoluskiy V. Zemstvo i nar. obrazovanie: v 2 ch. [The Zemstvo and public education: in 2 parts]. St. Petersburg, 1910–1911 (in Russian). 

4. Mustafi n R. R. Deyatelnost uezdnogo zemstva po razvitiyu obrazovaniya i zdravookhraneniya Nizhegorodskoy gubernii vo vtoroy polovine XIX veka [The activities of the district local government to promote education and health of the Nizhny Novgorod province in second half XIX century]. Nizhniy Novgorod, 2013.152 p. (in Russian). 

5. Melnikova L. A. Missiya Ekaterinburgskogo zemstva v istorii obrazovaniya Urala: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [The Mission of the Ekaterinburg district councils in the history of the formation of the Urals: autoref. diss. … kand. of pedagogy]. Ekaterinburg, 2010. 25 p. (in Russian).

6. Monogarov Yu. N. Deyatelnost Ostrogozhskogo uezdnogo zemstva po razvitiyu nachalnogo nar. obrazovaniya: 1865–1917 gg.: avtoref. dis. ... kand. istor. nauk [Activities Ostrogozhsk district local government for the development of elementary public education: 1865–1917: autoref. diss. … kand. of history]. Voronezh, 2009. 31 p. (in Russian). 

7. Vysochayshe utverzhdennoe Polozhenie o gub. i uezdnykh zemskikh uchrezhdeniyakh ot 1 yanvarya 1864 g. [The Emperor approved the Regulation on the provincial and district Zemstvo agencies from January 1, 1864]. In: Poln. sobr. zakonov Ros. imperii. Sobr. 2-e.: v 55 t. [Complete collection of laws of the Russian Empire. Coll. 2: in 55 vol.]. St. Petersburg, 1867. Vol. 39. Separating the fi rst, pp. 1–14 (in Russian). 

8. Sb. postanovleniy Vladim. gub. zemskogo sobr. 1866– 1895 gg. Narodnoe obrazovanie [A collection of decrees of the Vladimir provincial Zemstvo Assembly. 1866– 1895 gg. Education]. Vladimir, 1905. 204 p. (in Russian). 

9. Deyatelnost Dmitriya Dmitrievicha Dashkova po nar. obrazovaniyu v ryazanskom zemstve i ego dokl.Ryazanskomu gub. zemskomu sobraniyu za 1869–1875 gg. s prilozheniem stati Dashkova «Dvoryanstvo i narod» [The work of Dmitry Dmitrievich Dashkova on public education in the Ryazan Zemstvo and the reports of the Ryazan provincial Zemstvo Assembly in 1869–1875. with the application of Dashkov article «The Nobility and the people»]. Ryazan, 1903. 195 p. (in Russian). 

10. Trefolev L. N. Ocherk deyatelnosti Yaroslav. gub. zemstva (1865–1891 god) [Overview of the activity of the Yaroslavl province Zemstvo {1865–1891 year}]. Iss 1. Yaroslavl, 1896. 172 p. (in Russian). 

11. Polozhenie nachalnogo nar. obrazovaniya v Tulskoy gub. v 1912 g. Kratkiy obzor [Provision of primary public education in Tula province in 1912. Brief overview]. Tula, 1913. 119 p. (in Russian). 

12. Obzor nachalnogo nar. obrazovaniya v Kostromskoy gubernii k 1903 godu [Overview of primary public education in the Kostroma province in 1903]. Kostroma, 1903. 92 p. (in Russian). 

13. Polozhenie nar. obrazovaniya vo Vladimirskoy gubernii po issledovaniyu 1910 goda (K pervomu obshchezemskomu sezdu po nar.obrazovaniyu): v 4 vyp. [The situation of public education in the Vladimir province study in 1910 {To the fi rst all-Russian congress of zemstvos on public education}]: in 4 iss. Vladimir, 1911. Iss. I. 128 p. (in Russian). 

14. Po voprosu o polozhenii statistiki nar. obrazovaniya v gub. zemstvakh i po povodu postanovleniya Kharkovskogo obshchezemskogo sezda 1913 g. [On the question of the statistics of public education in the provincial zemstvos and the resolution of the all-Russian congress of zemstvos in Kharkiv, 1913]. Ryazan, 1915. 103 p. (in Russian). 

15. Soveshchanie deyateley po nar. obrazovaniyu pri Saratovskoy gub. zemskoy uprave 3–4 avgusta 1915 goda. Zhurnaly, doklady [The meeting of leaders of education of the Saratov province Zemstvo Council on August 3–4, 1915. Magazines, reports]. Saratov, 1915. 71 p. (in Russian). 

16. Orenburgskoe gub. zemskoe sobr. 3-ya ocherednaya sessiya. Doklady po narodnomu obrazovaniyu i zhurnaly [Orenburg provincial Zemstvo Assembly. 3rd regular session. Reports on public education and magazines]. Orenburg, 1916. 325 p. (in Russian). 

17. Trudy Vtorogo soveshchaniya deyateley po nar. obrazovaniyu, sostoyavshegosya pri Saratovskoy gub. zemskoy uprave 14–16 iyunya 1916 goda. Zhurnaly, postanovleniya i doklady [Proceedings of the Second meeting of leaders on public education, held in Saratov province Zemstvo Council, June 14–16, 1916. The journals, resolutions and reports]. Saratov, 1916. 311 p. (in Russian). 

18. Otchety zaveduyushchih otd. nar. obrazovaniya uezdnykh zemstv Olonetskoy gubernii za 1911–1912 god [Reports of heads of education departments of County-level Zemstvo of Olonets province for the year 1911–1912]. Petrozavodsk, 1912. 192 p. (in Russian).