Izvestiya of Saratov University.

Philosophy. Psychology. Pedagogy

ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Full text:
(downloads: 24)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
378:811

Realization of Federal State Educational Standards Competence-Based Aspect in Foreign Languages Teaching at High School

Autors: 
Strunina Natalya V., Penza State University
Abstract: 

The article is devoted to the study of the problems of the competence-based approach implementation while teaching at the institutes of higher education. The terms «competency» and «competence-based approach» are expounded in details. The aims of the competence-based approach are determined; the classification of the key competencies that the students master at English lessons is given. Using of the competence-based approach in foreign languages teaching at high school is described. Various interpretations of the category «communicative competency» are considered; the basic components of communicative competency are defined. Also the article gives recommendations on the competence-based approach forming and introducing into university educational process.

Reference: 
  1. Kontseptsiya Federalnoy tselevoy programmy razvitiya obrazovaniya na 2006–2010 gody: utv. rasporyazheniyem Pravitelstva RF ot 3 sentyabrya 2005g. № 1340-r (The concept of the Federal target program of education development for 2006-2010: appr. Government resolution dated 3 September 2005. № 1340-r). Available at: http://ivo.garant.ru/document?id=88596&byPara=1 (accessed 16 February 2014). 
  2. Maksimov N. I. Federalnyye gosudarstvennyye obrazovatelnyye standarty vysshego professionalnogo obrazovaniya: zakonodatelno-pravovaya baza proyektirovaniya i realizatsii (Federal state educational standards of higher professional education: legislative planning and implementation). Moscow, 2009. 100 p.
  3. Zimnyaya I. A. Kompetentsiya i kompetentnost v kontekste kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii (Competency and competence in the competence approach context in education). Inostrannyye yazyki v shkole (Foreign languages at school), 2012, no. 6, pp. 2–10. 
  4. Shlyakhov V. I. Kognitivno-kommunikativnaya paradigma i vysshiye kommunikativnyye kompetentsii (Cognitive-communicative paradigm and higher communicative competence). Russkiy yazyk za rubezhom (Russian language abroad), 2011, no. 6, pp. 35–44. 
  5. Safonova V. V. Kommunikativnaya kompetentsiya: sovremennyye podkhody k mnogourovnevomu opisaniyu v metodicheskikh tselyakh (Communicative competency: modern approaches to multi-level description for teaching purposes). Moscow, 2004. 236 p. 
  6. Obucheniye russkomu yazyku v shkole: ucheb. posobiye dlya studentov pedagogicheskikh vuzov (Teaching Russian at school: textbook for students of pedagogical universities). Ed. Ye. A. Bystrova. Moscow, 2004. 240 p. 
  7. Litnevskaya Ye. I., Bagryantseva V. A. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka v sredney shkole: ucheb. posobiye dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy (Teaching methodology of the Russian language at secondary school: Textbook for students of higher educational institutions). Ed. Ye. I. Litnevskoy. Moscow, 2006. 590 p. 
  8. Uspenskiy M. B. Kurs sovremennogo russkogo yazyka v pedagogicheskom vuze: ucheb. posobiye (A course of modern Russian language in pedagogical University). Moscow; Voronezh, 2004. 190 p. 
  9. Lvov M. R. Slovar-spravochnik po metodike prepodavaniya russkogo yazyka: ucheb. posobiye dlya studentov pedagogicheskikh vuzov i kolledzhey (A Handbook on methods of teaching Russian language). Moscow, 1999. 272 p. 
  10. Galskova N. D., Gez N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: lingvodidaktika i metodika (Theory of teaching foreign languages: linguodidactics and methodology). Moscow, 2005. 336 p.