Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-7671 (Print)
ISSN 2542-1948 (Online)


Rozhkov Vladimir Petrovich

Rozhkov Vladimir Petrovich's picture
Lastname: 
Rozhkov
First name: 
Vladimir
Middle name: 
Petrovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да