Simferopol

Kol’chik
Elena
Yuryevna

Konopleva
Anna
Alekseevna

Ushakova
Vladislava
Romanovna

Kalnoy
Igor
I.