Cite this article as:

Pozdnyakov A. N. Institutions for Noble Girls in Educational System of Russia in the Second Half of XVIII – the Beginning of the XIX Century . Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 104-108. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2014-14-2-104-108


This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Heading: 
UDC: 
37-055.2(09)(470)
Language: 
Russian

Institutions for Noble Girls in Educational System of Russia in the Second Half of XVIII – the Beginning of the XIX Century

The establishment of women educational system in Russia is associated with Catherine the Great. In 1864 she opened the first school for women in Russia which got the name «Imperial Educational Society for Noble Girls». Later it was named Smolniy Institute. The fact that it was not only an idea of education for women but real steps put into practice for establishing and development of this system let Russia significantly advanced comparatively with many other European countries. Having started with specialized educational institutions for women Catherine the Great soon spread the idea of systematic women education on the lower social strata. After the death of Catherine the Great in 1976 the development of women education did not stop thanks to Empress Maria Fyodorovna. She contributed a lot to creation of women educational institutions as an overall system which later became a foundation for the Vedomstvo (departament) of Empress Maria Iinstitutions. 

Literature
 1. Likhacheva Ye. O. Materialydlyaistoriizhenskogoobrazovaniya v Rossii. 1086–1796 (Materials for the history of women’s education in Russia. 1086–1796). St.-Petersburg, 1890. 296 p.
 2. Likhacheva Ye. O. Materialydlyaistoriizhenskogoobrazovaniya v Rossii. 1086–1796 (Materials for the history of women’s education in Russia. 1796‒1828). St.-Petersburg,1893. 308 р.
 3. Milyukov P. Ocherki po istorii russkoy kultury: v 3 ch. Ch. 2. (Essays on history of Russian culture: in 3 parts). St.-Petersburg, 1897. 2 part. 365 p.
 4. Aleshintsev I. Istoriya gimnazicheskogo obrazovaniya v Rossii (XVIII i XIX vek) (History of high school education in Russia (XVIII and XIX century). St.-Petersburg, 1912. 352 p.
 5. Zinchenko N. Zhenskoye obrazovaniye v Rossii. Istoricheskiy ocherk (Women’s education in Russia. Historical essay). St.-Petersburg, 1901. 46 p.
 6. Sokolov V. F. Deyatelnost imperatritsy Yekateriny II na polzu zhenskogo obrazovaniya v Rossii (Activities of the Empress Catherine II in favor of women education in Russia). Odessa, 1896. 31 p.
 7. Melnikova N. P. Soderzhaniye vospitaniya i khudozhestvennogo obrazovaniya v Smolnom i Yekaterininskom institutakh blagorodnykh devits kontsa XVIII – pervoy poloviny XIX veka: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk (Content of education and arts education at Smolny and Catherine institutes of noble maidens of the end of XVIII ‒ fi rst half of XIX century: abstract of dissertation for the scientifi c degree of the candidate of pedagogical sciences). Moscow, 2011. 22 p.
 8. Korotkova M. V. Istoricheskiy opyt organizatsii obucheniya v zakrytykh uchebnykh zavedeniyakh Rossii XVIII‒ХІХ vv. v kontekste gendernoy pedagogiki (Historical experience of organization of education in boarding schools of Russia of XVIII‒XIX centuries in the context of gender pedagogy). Pedagogicheskoye obrazovaniye i nauka (Pedagogical education and science), 2013, no. 3, pp. 52‒58.
 9. Pletneva I. F., Kalentsova, T. V. Istoriko-kulturnyye usloviya stanovleniya zhenskogo obrazovaniya v Rossii vtoroy poloviny XVIII veka (Historical and cultural conditions for the formation of women’s education in Russia in the second half of the XVIII century). Psikhologiya obrazovaniya v polikulturnom prostranstve (Psychology of education in a multicultural space), 2012,vol. 3, no. 19, pp. 145‒160.
 10. Khokhlova M.Yu. Problema tipologii vospitannits institutov blagorodnykh devits v kontekste ikh mezhlichnostnogo obshcheniya (Problem typology pupils Institute for Noble Maidens in the context of their interpersonal communication). Nauka i shkola (Science and school), 2012, vol. 5, no. 5, pp. 166‒170.
 11. O vospitanii blagorodnykh devits v Sankt-Peterburge pri Voskresenskom monastyre; s prilozheniyem Ustava i shtata sego Vospitatelnogo Obshchestva. Ukaz ot 5 maya 1764 g. (On Education of Noble Maidens in St. Petersburg at Resurrection Monastery; with the application of this Charter and State Educational Society. Decree of 5 May 1764). Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda. Sobr. 1-e.: v 45 t. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire, from 1649. Meeting 1st.: in 45 vol.). St.-Petersburg, 1830, vol. 16, pp. 742‒755.
 12. Uchrezhdeniye osoblivogo uchilishcha pri Voskresenskom Novodevichyem monastyre dlya vospitaniya maloletnikh devushek. Ukaz ot 31 yanvarya 1765 g. (Especially at school institution Resurrection Novodevichy Monastery for the education of young girls. Decree of 31 January 1765). Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda. Sobr. 1-e.: v 45 t. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire, from 1649. Meeting 1st.: in 45 vol.), St.-Petersburg, 1830, vol. 17, pp. 18‒20.
 13. Lyadov V. N. Istoricheskiy ocherk stoletney zhizni Imperatorskogo Vospitatelnogo obshchestva blagorodnykh devits i Sankt-Peterburgskogo Aleksandrovskogo uchilishcha (Historical essay hundred-year life of the Imperial Educator of the society of noble girls and of the St.-Petersburg of the Alexander school), St.-Petersburg, 1864. 111 p.
 14. Ustav narodnym uchilishcham v Rossiyskoy imperii. Utverzhden 5 avgusta 1786 g. (Charter of the Publicl schools in the Russian Empire. Approved on 5 August 1786 ). Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda. Sobr. 1-e.: v 45 t. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire, from 1649. Meeting 1st.: in 45 vol.), St.-Petersburg, 1830, vol. 22, pp. 646‒662.
 15. Bykova V. P. Zapiski staroy smolyanki: v 2 ch. Ch. 1 (Notes of the old Smolyanka: in 2 parts). St.-Petersburg, 1898. 1 part. 1458 p.
Status: 
одобрено к публикации
Short Text (PDF): 

Generator XML for DOAJ